ROBOTİK CERRAHİ NEDİR

ROBOTİK CERRAHİ

Robotik Cerrahi Nedir?

Robotik operasyon asıl anlamıyla vücut dışından yapılan laparoskopik ameliyatların teknolojik olarak daha gelişmiş halidir. Robotik operasyonlarda daha iyi bir görüş açısı sağlanarak hem cerrahi açıdan hemde hasta açısından büyük kolaylık sağlanmış olur.

Robotik cerrahi ünitesi 3 parçadan oluşur.

Robot konsolu: Burayı operasyonu gerçekleştirecek cerrah kullanır. Buradan operasyon sahasını 3 boyutlu görüş imkanı ve 10 kat büyük görme imkanı bulunmaktadır.

Robotik kollar: Burada hastaya yerleştirilecek olan robotik kollar bulunmaktadır. Cerrah konsoldan bu kolları uzaktan yönetir.

Robotik kule: Burada asistanın operasyonu takip edeceği monitör, ışık kaynağı ve kamera yuvası bulunmaktadır. Asistan cerrah ameliyatı burdan takip ederek konsol cerrahına bilgi verir ve gerektiğinde yardım eder.

Yapılan ameliyatlarda operasyon laparoskopik (vücut dışından delikler açarak) yapılacakmış gibi önce robot kollarının yerleşeceği portlar (çalışma kanalları) açılır. Bu vücuda açılan port sayısı yapılacak operasyonun tipine ve operasyon anındaki ihtiyaca göre değişebilir. Örneğin prostat kanseri için yapılan robotik prostatektomi ameliyatında beş adet açılırken, böbrek kanseri için yapılan robotik nefrektomi operasyonlarında 4 adet açılır. Portlara robotik kollar yerleştirilmesi ardından cerrah konsola geçer ve operasyona başlar. Bu sırada hasta başında 2 hemşire ve en az bir tane asistan cerrah mevcuttur. Bu kişiler konsol cerrahının dediklerini yapar ve yardımcı olurlar.

Robotik ameliyatlar çoğu branşta kullanılmasının yanında ürolojide de gittikçe yaygınlaşmaktadır. Ürolojik olarak prostat kanseri, mesane kanseri, böbrek kanseri, üreter kanseri, üreter darlığı, idrar kaçırma cerrahisi, böbrek çıkım tıkanıklıkları, kanal darlıkları gibi birçok operasyon günümüzde robotik gerçekleştirilmektedir.


Top