PROSTAT BÜYÜMESİ

İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİ

İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİ NEDİR?

Prostat; erkeklerde mesanenin hemen altında bulunan ve yaklaşık kestane büyüklüğünde olan bir bezdir. Süngerimsi bir dokudan oluşan prostat yaklaşık 20 gram ağırlığındadır. Üretra adı verilen dış idrar kanalı mesaneden çıktıktan sonra prostatın içinden geçer. Prostat sadece erkeklerde bulunur. Prostat meni sıvısının içinde bulunan özel bir protein üretir. Bu protein sperm hücrelerinin beslenmesini sağlar ve spermin pıhtılaşmasını önler.

Mesaneden çıkan idrar kanalının etrafını saran prostat hücreleri, belli bir yaştan sonra büyümeye başlar. Prostat büyüdükçe içinden geçen idrar kanalını sıkıştırır ve bir süre sonra idrar akımını zorlaştırır. Bu duruma iyi huylu prostat büyümesi ya da tıp dilindeki adıyla benin prostat hiperplazisi denir. Benin prostat hiperplazisi BPH olarak kısaltılır. İyi huylu prostat büyümesi toplumda oldukça yaygın olarak görülen bir durumdur.

Prostat Büyümesi Tanısı Nasıl Konur?

Eğer işeme ile ilgili sıkıntılarınız varsa ve kendinizde prostat büyümesi olup olmadığını merak ediyorsanız bir üroloji doktoruna gitmelisiniz. Üroloji doktoru öncelikle size şikayetlerinizi soracaktır. Daha sonra sizden şikayetlerinizin şiddetini ve yaşam kaliteniz üzerine olan olumsuz etkisini belirlemek için oluşturulan bir skorlama sistemini doldurmanızı isteyecektir. Prostatın büyüdüğün anlaşılmasında prostatın makattan parmakla muayenesi de önem taşımaktadır.

Ayrıca doktorunuz durumunuza göre sizden aşağıdaki testleri de isteyebilir. 

  • Prostat spesifik antijen (PSA) testi: Kanda bakılan bir testtir. Prostat kanseri varsa PSA değeri normalin üzerinde çıkar. Bu durumda prostat biyopsisi gerekecektir.
  • İdrar akım hızının ölçülmesi (Üroflowmetri): Sıkışıp idrar yapma ihtiyacı duyduğunuzda özel bir klozete işemeniz istenecektir. Bu test idrar akım hızını ölçer ve işeme şeklini gösterir.
  • İşeme sonrası kalan idrar miktarı ölçümü: İşedikten sonra idrar kesesinde artık idrar kalıp kalmadığı ultrasonografi ile ölçülür.
  • Ultrasonografi: Böbrek, mesane (idrar torbası) ve prostatın görüntülenmesini sağlar.
  • Sistoskopi: Dış idrar kanalının ve mesanenin (idrar torbası) özel bir kamera sistemi kullanılarak gözle doğrudan incelenmesidir.

İyi Huylu Prostat Büyümesi Nasıl Tedavi Edilir?

İyi huylu prostat büyümesinin tedavisi hastalığın derecesi ve hastanın durumuna göre belirlenir.  Hastanın şikâyetlerinin ne kadar şiddetli olduğu, bu şikayetlerin hastanın yaşam kalitesini ne kadar bozduğu önemlidir. Uygulanacak olan tedavi seçenekleri başlıca şunlardır;

a- Hastanın Takip Edilmesi

Eğer hastanın şikayetleri çok şiddetli değilse hiçbir tedavi uygulanmaz ve hasta takip edilir. Hastaya iyi huylu prostat büyümesi hakkında, yaşam tarzında ne gibi düzenlemeler yapması gerektiği konusunda bilgilendirilir ve hasta belli aralıklarla kontrollere çağrılır. Bu kontroller sırasında hastaya bazı sorular sorulur ve gerekli hallerde idrar tahlili, işeme testi, PSA testi ve prostat muayenesi yapılır.

b- Prostat İlaçlarının Kullanılması

Hastanın şikayetleri orta derecede ise bazı ilaçlar kullanılır. Prostat tedavisinde  kullanılan ilaçlar şunlardır;

  • Alfa Blokerler: Bu ilaçlar prostat içinde ve mesane boynunda bulunan düz kasları gevşeterek idrarın daha rahat çıkmasını sağlar. Bu grup ilaçlar prostat boyutunu küçültmezler.
  • 5-Alfa Redüktaz İnhibitörleri: Bu grup ilaçlar prostatın boyutunu küçülterek etki gösterirler. Ancak bu etkilerinin görülebilmesi için en az 3-6 ay düzenli olarak kullanılmalıdır.

c- Prostat Ameliyatı

İlaç tedavisi yetersiz kaldığında şikâyetleri ortadan kaldırmak ve idrar akımını arttırmak için prostat ameliyatı uygulanır. Prostat ameliyatı açık ve kapalı olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Prostat ileri derecede büyükse açık prostat ameliyatı uygulanır. Göbek altından yaklaşık 4-5 cm lik bir kesi ile girilir, idrar kesesi açılarak prostata ulaşılır ve prostatın büyüyen kısmı alınır.

Kapalı prostat ameliyatı, en sık kullanılan prostat ameliyatı şeklidir. Özel bir alet ile penisten girilerek gerçekleştirilir. Açık ameliyat kesisi olmadığı için hastanede kalma süresi daha kısadır. Hasta genellikle ertesi günü taburcu edilir.
Top